Matura to też formalności

Podczas egzaminu dojrzałości najważniejsze jest Wasza wiedza. Ale warto też znać maturalne procedury. Bez nich możecie zostać niespodziewanie „wykluczeni z gry”.

Na egzamin nie zapomnijcie zabrać dokumentu potwierdzającego Waszą tożsamość, czyli po prostu dowodu osobistego. Jeśli zgubiliście go np. dzień przed maturą, weźcie paszport bądź inny dokument z aktualnym zdjęciem.

Musicie być punktualni i stawić się na godzinę, na którą został wyznaczony egzamin. W przypadku egzaminu pisemnego, po rozdaniu uczniom arkuszy egzaminacyjnych nie będziecie wpuszczeni do sali, chyba że – w uzasadnionych sytuacjach – szef zespołu egzaminacyjnego pozwoli Wam dołączyć do pozostałych uczniów. Jednak zmarnowany czas będzie działał na Waszą niekorzyść, bo swoją pracę musicie skończyć o tej samej porze, co inni zdający.W trakcie ustnego i pisemnego egzaminu nie wolno Wam mieć przy sobie żadnych urządzeń telekomunikacyjnych (np. w 2014 roku głośno było nawet o pewnym maturzyście-celebrycie, który rzekomo w sali egzaminacyjnej robił selfie telefonem komórkowym). Tymczasem choćby za wniesienie wyłączonego telefonu komórkowego karą jest unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu.

I pamiętajcie: niezdanie albo nie przystąpienie do jednego z ustnych lub pisemnych egzaminów nie niweczy Waszych wysiłków i nie stanowi przeszkody w zdawaniu matury z pozostałych przedmiotów.

Podyskutuj