Giełda tematów z języka polskiego

Niektórzy twierdzą, że znając tematy maturalnych wypracowań z ostatnich lat, można – na zasadzie eliminacji – wydedukować, co czeka nas na tegorocznym egzaminie pisemnych z języka polskiego.

Oto kilka tematów wypracowań, które pojawiły się w ostatnim czasie:

 • Wolna wola człowieka czy siły od niego niezależne – co przede wszystkim decyduje o ludzkim losie? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się podanego fragmentu Lalki, całego utworu Bolesława Prusa oraz innego tekstu kultury (rok 2015).
 • Żołnierskie emocje bohaterów „Potopu” Henryka Sienkiewicza. Na podstawie przytoczonego fragmentu powieści omów stany emocjonalne, zachowania i sytuacje ukazanych w nim postaci (rok 2014).
 • Na podstawie fragmentu „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego porównaj poglądy Poety i Gospodarza na temat poezji narodowej oraz przedstaw sądy bohaterów o Polakach (rok 2014).
 • Porównaj obrazy przeszłości i refleksje na temat pamięci ukazane we fragmentach noweli Elizy Orzeszkowej „Gloria victis” i w wierszu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „Mazowsze”. W analizie
  zwróć uwagę na osoby mówiące w obu tekstach (rok 2013).
 • Co o autorytecie pisał w „Przedwiośniu” Stefan Żeromski i jaką mu wyznaczał rolę w życiu społeczeństwa? Analizując przedstawiony fragment, zwróć uwagę na stosunek bohaterów do autorytetów” (rok 2013).
 • Wyjaśnij symbolikę lewej i prawej strony oraz jej znaczenie dla wymowy utworu, analizując przytoczony fragment III części „Dziadów” Adama Mickiewicza. Zwróć uwagę na postać Nowosilcowa i  postawy innych  bohaterów  wobec  niego (rok 2012).
 • Porównaj  postawy  życiowe  Izabeli  Łęckiej i Joanny Podborskiej ukazane w podanych fragmentach „Lalki” Bolesława Prusa i „Ludzi bezdomnych” Stefana Żeromskiego. Odwołując się do znajomości utworów, zwróć uwagę na okoliczności, które miały wpływ na ukształtowanie osobowości bohaterek” (rok 2012).
 • Analizując wiersze „Gdy tu mój trup…” Adama Mickiewicza oraz „Światło w ciemnościach” Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, porównaj ukazane w nich obrazy świata marzeń i rzeczywistości. Wykorzystaj właściwe  konteksty (rok 2011).
 •  Analizując podane fragmenty powieści Zofii Nałkowskiej „Granica”, przedstaw obraz Justyny i jej związku z Zenonem w oczach różnych bohaterów powieści.  W  kontekście całej powieści wyjaśnij,  jakie  konsekwencje  wynikają  z  zestawienia odmiennych spojrzeń na bohaterów i relacje między nimi (rok 2011).

Podyskutuj