Droga do pozarejonowego gimnazjum

Po ukończeniu szkoły podstawowej idzie się z „urzędu” do gimnazjum, które jest najbliżej Waszego domu, ale przecież możecie starać się też dostać do wymarzonej szkoły sportowej czy takiej, gdzie matematyki uczą najlepiej w mieście.Żeby zostać uczniem gimnazjum spoza rejonu, najlepiej być oczywiście laureatem wojewódzkiego lub ponadwojewódzkiego konkursu przedmiotowego. Przed „olimpijczykami” drzwi do każdej szkoły stoją szeroko otwarte. Są przyjmowani w pierwszej kolejności, ale przecież nie tylko oni. Jeśli chcecie więc dostać się do wybranego gimnazjum, koniecznie sprawdźcie, jakie są w nim kryteria naboru uczniów spoza rejonu. Uwaga: każda placówka może mieć własne zasady przyznawania dodatkowych punktów (np. za to, że jest w niej Wasze rodzeństwo, za to, że braliście udział w wolontariacie, za osiągnięcia w różnych kuratoryjnych konkursach, a nawet zawodach sportowych). Generalnie – do zdobycia jest w sumie 100 punktów, z których 40 może być Wam maksymalnie przyznanych za sprawdzian szóstoklasisty. Na pozostałe składają się m.in. punkty z ocen z wybranych przedmiotów, z zachowania albo też punkty ze średniej ze wszystkich przedmiotów. Uwaga: w przypadku szkół sportowych czeka Was sprawdzian sprawności fizycznej, a w gimnazjach dwujęzycznych obowiązuje test predyspozycji językowych.

Podyskutuj